norway
Padra Trading and Engineering Group

مهندسی ، خرید ، اجرا ، نگهداری

swiss

Keep Nature Green

ما برای بهبود کیفیت زندگی مردم  و داشتن محیطی سالم و عاری از آلودگی های زیست محیطی حضور داریم و با ایجاد تعادل مجدد در اکوسیستم ، مشکلات مربوط به محیط زیست را با اجرای روش های نوین و روز دنیا به خدمت می گیریم تا برای نسل های آینده به ارمغان بماند.

شرکت های همکار و ارتباطات در سطح جهانی

  • نماینده رسمی شرکت Bioma SA  سوئیس
  • نماینده رسمی شرکت BIOLOGICO انگلیس
  • نماینده رسمی شرکت بازرگانی N.I.N  نروژ
  • همکاری با شرکتهای معتبر ساخت تجهیزات آب و فاضلاب
  • همکاری با شرکت های نوآور در حوزه انرژی
  • همکاری با چند شرکت بزرگ و مطرح در Norway  و Switzerland

laptop-3196481_1280
فعالیت ما

  • استفاده از مواد صد در صد طبیعی و ارگانیک براي تصفيه خانه هاي فاضلاب به روش بيولوژيكي با همكاري شركت Bioma در سوئيس

PADRA Ltd & BIOMA SA