• افزایش کارآیی و اثربخشی کارکنان از طریق ایجاد حس تعلق
  • بهبود تصویر برند کسب‌وکارها در نظر مشتریان
  • کاهش اثرات منفی اجتماعی و محیط زیستی کسب‌وکارها و حرکت به سوی ایجاد ارزش مشترک (خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی)
  • ایجاد مزیت رقابتی، بهبود سطح رقابت‌‍پذیری شرکت‌ها و افزایش سهم بازار
  • افزایش شفافیت و پاسخگویی
  • کاهش ریسک و افزایش رتبه و اعتبار در سطح بین‌المللی
  • کاهش هزینه‌های ناشی از کنترل

همچنین لازم به توضیح است گروه بازرگانی پادرا در هر سه حوزه مسئولیت اجتماعی(SCR) یعنی مسئولیت اجتماعی محیطی، مسئولیت اجتماعی خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی اخلاقی خود را ملزم به حضوری فعال و خود را ملزم به رعایت ضوابط این امور می دارد.