– همکاری با شرکتهای معتبر تامین کننده بین المللی(اروپایی، چینی ،کره ای ،ژاپنی و …)
– همکاری با شرکتهای معتبر تامین و تولید کننده داخلی
– ایجاد زیرساختهای بازرگانی و تحویل اقلام درخواستی
– مشاوره فنی در خصوص تکمیل و بهینه سازی مشخصات فنی اقلام درخواستی
– ساخت تجهیزات مکانیکال، الکتریکال، مهندسی معکوس و بومی سازی
– تامین تجهیزات و اقلام درخواستی بر اساس گواهینامه های معتبر کیفی
– تهیه دستور العمل کیفی و شرایط تحویل گیری
– پیگیری و تسریع تحویل به موقع تجهیزات و اقلام درخواستی
– بازرسی و تحویل تجهیزات و اقلام مطابق نیاز کارفرما